menu

unikátní technologie v jednom zařízení k odstranění kondenzátu, oleje a pevných částic ze systému stlačeného vzduchu a technických plynů dle ISO 8573

kondenzát, čistý vzduch, technický plyn

Měření kvality vzduchu

Zvyšování nákladů na energie vede ve výrobních podnicích k hledání úspor na různých formách energií, jako jsou stlačený vzduch, elektrická energie, plyn, chlazení, teplotní energie atd. Pro každou firmu by proto mělo být samozřejmostí znát transparentně své náklady v dané oblasti energie. Nejen kvalita stlačeného vzduchu, ale i tlak, průtok a teplota dokáží ovlivňovat jak zařízení, která stlačený vzduch používají, tak i kvalitu finálního výrobku. 

CTI Solutions

Nabízíme služby v oblasti měření kvality stlačeného vzduchu a technických plynů pro zajištění podkladů k auditům systému managementu hospodaření s energií ISO50001. Jedná se o celosvětově platnou normu pro implementaci a certifikaci systémů energetického managementu, která je kompatibilní pro zavádění a provozování systémů energetického managementu organizací podléhající ISO14001 a ISO9001. Zařízení zakoupené v rámci dotací musí být monitorováno a musí být prokázán přínos v energetické úspoře nebo zvýšení kvality. Jsme schopni nabídnout audit pro společnosti, které se zvažují nákup zařízení přes dotační programy.

  

 Měřením stlačeného vzduchu se zabýváme od roku 2018.

 Z praxe máme zkušenosti se základní problematikou stlačeného vzduchu:

  1. Kvalita vzduchu dle ISO8573
  2. Technologie pro čištění stlačeného vzduchu
  3. Rozvody stlačeného vzduchu
  4. Doklad pro audit kvality
  5. Měření pro dokladování zkvalitnění stlačeného vzduchu v rámci dotací

Naše měřící zařízení je certifikováno v rámci ISO a je každý rok kalibrováno ve výrobním závodě, čímž je potvrzena záruka kvality měření. Výstup je možné zařadit k dokumentaci o kvalitě výroby. Jedná se zejména o měření průtoků, teploty, tlaku a tlakového rosného bodu.