menu

unikátní technologie v jednom zařízení k odstranění kondenzátu, oleje a pevných částic ze systému stlačeného vzduchu a technických plynů dle ISO 8573

kondenzát, čistý vzduch, technický plyn

DSP (DryScrewProcess) 22-240 kW

Bezolejové rotační šroubové vzduchové kompresory 22–240 kW
Inovativní konstrukce šroubového bloku
Patentovaný design předchladiče (vzduchem chlazené jednotky)
Motorizovaný izolační entil (MIV)
Odstraňovač olejové mlhy (OMR)
Systém řízení výkonu

 

 Proč bezolejový kompresor?
V mnoha provozech přichází stlačený vzduch do kontaktu s předměty ve výrobním procesu. Když je čistota vzduchu kritická – je nezbytný vzduch bez zbytkového oleje. Částice oleje ve stlačeném vzduchu mohou kontaminovat navazující procesy a výroby. Bezolejové kompresory eliminují potenciální kontaminace, protože se do vzduchu nedostane žádný olej ani mazivo z kompresního procesu. Snížené riziko kontaminace pomáhá zlepšit
vaše obchodní operace a ziskovost.